skip to Main Content

Penerangan Kursus

Rekabentuk Produk Industri  adalah satu bidang kemahiran yang berkaitan dengan rekabentuk serta pembangunan sesuatu produk dengan menggunakan perisian Solid Work, MasterCam dan lain-lain yang kebanyakannya digunakan di Industri.

Pelatih akan didedahkan dengan kursus teori dan praktikal sepanjang kursus. Teknik dan skil bagi mendapatkan standard kualiti yang di iktiraf di bidang yang berkaitan.

Tempoh Kursus :

  • MC-040-3:2013 Tahap 3 – 16 bulan
  • MC-040-4:2013 Tahap 4 – 15 bulan

Struktur Kursus

Laluan Kursus Produk Industri

Pembangunan Produk Industri
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

Rekabentuk & Pembangunan Produk Industri
Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)

Pegawai Penilai

AZMI BIN JAILANI
Pegawai Pengesah Dalaman

AMIRA SYAHIDA BINTI ABDULLAH
Pegawai Penilai

MOHAMAD HIDZIR BIN MOHD MURAD
Pegawai Penilai

MOHAMMAD NAZIM BIN SAPARI
Pegawai Penilai

Mengarusperdanakan Latihan Kemahiran

Kongsikan di :
fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer

Back To Top