skip to Main Content
Pensijilan & Pengiktirafan Di Pusat Latihan ITBASE Parit Raja

Gambar : Konvokesyen
Tahniah kepada pelajar yang berjaya menamatkan latihan Sijil & Diploma Kemahiran di Itbase

 

Persijilan Kemahiran Malaysia

  • Persijilan Kemahiran diiktiraf oleh industri di Malaysia.
  • Persijilan Kemahiran Malaysia menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik.
  • Persijilan Kemahiran Malaysia berupaya melahirkan pekerja mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk mempertingkatkan daya saing industri tempatan di pasaran dunia.

 

Calon hanya dianugerahkan Sijil setelah memenuhi syarat-syarat berikut :

  • Menamatkan jangkamasa latihan seperti yang ditetapkan dengan jayanya; dan
  • Mencapai tahap keterampilan seperti yang disyaratkan; dan
  • Terampil dalam National Competency Standard (NCS)-Core Abilities seperti yang disyaratkan dalam Panduan Pelaksanaan National Competency Standard (NCS) – Core Abilities.
  • Bagi yang tidak mencapai tahap keterampilan tiada Sijil akan dikeluarkan oleh Jabatan.

Mengarusperdanakan Latihan Kemahiran

Kongsikan di :
fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer

Back To Top